Festivalový půlmaraton změní trasy MHD
Profilovka
27. 05. 2024.

Zlín - Městská hromadná doprava ve Zlíně bude během Festivalového půlmaratonu jezdit po náhradních trasách. Festivalový běžecký závod ulicemi města  se koná  v neděli 2. června 2024 v čase od 10 do 13 hodin.

Změny se dotknou pravidelných linek, které jsou standardně vedeny ve Zlíně v Dlouhé ulici, na mostě přes Dřevnici a na Benešově nábřeží.

Festivalový půlmaraton Zlín 2024 jstartuje v neděli 2. června 2024 v 10 hodin u Kongresového centra. Odtud povede po Gahurově ulici, třídě Tomáše Bati, Dlouhé ulici, Zarámí, přes Benešovo nábřeží, Podvesnou na Čepkov, Rybníky, Prštné a přes tovární areál do cíle na náměstí Míru. Podrobné informace k závodu jsou zveřejněny na internetových stránkách www.zlinskypulmaraton.cz.

Krátkodobé přerušení provozu v Gahurově ulici a na třídě Tomáše Bati

Přibližně po dobu 30 minut bude po startu půlmaratonu v 9.45 hodin uzavřena pro veškerý provoz horní část náměstí T. G. Masaryka, horní část Gahurovy ulice, navazující úsek třídy T. Bati a Dlouhá ulice. „Po dobu tohoto krátkodobého přerušení průjezdnosti uvedených ulic zůstanou trolejbusy a autobusy MHD dotčených linek stát před uzávěrou a budou pokračovat (se zpožděním) v jízdě hned po jejím ukončení,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. Do provozu linek se pak na nějakou dobu vzniklé zpoždění promítne. Může dojít i k operativnímu krácení spojů na dotčených linkách.

Úplná uzavírka Dlouhé ulice a Benešova nábřeží

Trasa závodu protne již na delší dobu Dlouhou ulici a vyžádá si vyloučení provozu z Benešova nábřeží. Dotkne se to pravidelných tras trolejbusových linek 2, 4, 5, 8, 9 a autobusových linek 33 a 38. Vozidla MHD pojedou po dobu uzavírky až do 13.00 hodin po náhradních trasách, které budou vedeny ulicemi Štefánikova, tř. T. Bati, Kvítková, tř. 2. května a Sokolská.

Linka 2

Po dobu uzavírky bude trolejbusová linka 2 z Otrokovic vedena s označením 2X ze zastávky Školní po Štefánikově ulici, Podvesné XVII a na svoji trasu se napojí u vozovny DSZO, odkud bude pokračovat na Bartošovu čtvrť. Zastávka Baťova nemocnice bude u této linky provizorně přesunuta do Dřevnické ulice naproti vozovně DSZO. Zpět pojedou trolejbusy linky 2 stejnou trasou, ze Štefánikovy ulice pak ulicí Osvoboditelů a na svou pravidelnou trasu se vrátí na zastávce Náměstí Míru.Linky 4 a 5

Také trolejbusové linky 4, 5 budou označeny v čase výluky jako 4X a 5X. Ve směru do Kostelce a k ZOO Lešná pojedou autobusy 4X a 5X po stávající trase po zastávku Školní. Poté odbočí do ulice Osvoboditelů a na tř. T. Bati a budou pokračovat v jízdě po výlukové trase ulicemi Podvesná XVII a 2. května. Od sokolovny už budou pokračovat opět po své pravidelné trase. Stejná trasa bude stanovena pro obě linky i v opačném směru jízdy. Z provozních důvodu budou po dobu výluky na linky 4 a 5 nasazeny autobusy.Linka 8

Trolejbusy linky 8 budou jezdit s označením 8X po zkrácené trase z Jižních Svahů pouze po zastávku Školní a pak přes Náměstí Míru zpět na Jižní Svahy. Po dobu výluky bude vynechána trasa k Baťově nemocnici.Linka 9

Trolejbusová linka 9, označená jako 9X, bude vedena po své standardní trase až po zastávku Školní. Odtamtud bude pokračovat po ulicí Osvoboditelů na Dlouhou a dále po ulicích Kvítková, Hornomlýnská, Podvesná XVII, 2. května, u sokolovny odbočí vpravo a ulicemi Sokolská a Padělky IX se vrátí opět do ulice 2. května. Linka bude dál vedena v opačném směru ulicemi Podvesná XVII, Hornomlýnská, Kvítková a na svou pravidelnou trasu se vrátí zastávkou Dlouhá. Z provozních důvodů budou na linku vypraveny autobusy. Po ukončení výluky zde budou nasazeny pro navýšení přepravní kapacity kloubové trolejbusy.Linka 33

Po dobu výluky budou jezdit autobusy linky 33 s označením 33X ze zastávky Dlouhá Kvítkovou ulicí v obou směrech a dočasně nebudou obslouženy zastávky Benešovo nábřeží, U Splavu a Podvesná VI.Linka 38

Výluka se také nově dotkne i autobusové linky č. 38, vedené přes Vodní a tovární areál. Výluková linka 38X ze zastávky Lešetín I odbočí vlevo do Dlouhé ulice a přes zastávky Náměstí Míru, Náměstí Práce a obratiště Antonínova pojede na zastávku Poliklinika, odkud bude pokračovat podle svého jízdního řádu. Zastávky Vodní, U Zámku, Zlín-střed, Dvacátá a J. A. Bati na své trase vynechá.Po dobu uzavírky a výlukového provozu bude zrušena pro všechny linky zastávka MHD Cigánov v obou směrech jízdy.

Trolejbusy a autobusy na trasách náhradní dopravy zastavují na všech zastávkách MHD. Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách a budou dostupné rovněž na internetových stránkách www.dszo.cz.

Ostatní linky MHD budou jezdit i v době Festivalového půlmaratonu beze změn podle svých běžných jízdních řádů platných pro soboty a neděle.

Zdroj: DSZO

Foto: ZLIN FILM FESTIVAL

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image