Město Zlín sníží daň z nemovitosti
Profilovka
23. 05. 2024

Zlín - Statutární město Zlín reaguje na státní zvýšení daně z nemovitosti. S cílem částečně ulevit peněženkám občanů města připravuje návrh na snížení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

V loňském roce schválilo Zastupitelstvo města Zlína po 15 letech zvýšení daně z nemovitosti, vláda České republiky v rámci konsolidačního balíčku pak tuto daň ještě navýšila. Město na zvýšení státu nemohlo ze zákona reagovat, nyní však připravuje daň z nemovitosti snížit.

V řeči čísel to znamená, že město Zlín z důvodu potřeby zvýšení oprav i investic napříč celým svým územím navýšilo příjem města z daně z nemovitosti zhruba o 80 mil. Kč. Vláda České republiky však následně i přes odpor města tuto daň navýšila o dalších 110 mil. Kč, které jsou prakticky příjmem státu. Kromě navýšení daně o 80% změnila vláda i pravidla výpočtu této daně, kdy vychází nově z kolaudace nikoliv z účelu užívání, což pro většinu znamená další navýšení daně z nemovitosti. Přesné znění změn vycházejících z konsolidačního balíčku je přílohou této zprávy nebo ke stažení na odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Novela_zakona_o_dani_z_nemovitych_veci_zmeny2024.pdf.

„Chápu rozhořčení občanů, naštvaný jsem i já, když na nás současná vláda hodila výrazné navýšení daně, které je bohužel nesprávně spojováno s kroky města. Město daň navýšilo o 80 milionů, nikoliv o 190. S úpravou výše daně ze strany státu jsme zásadně nesouhlasili. To vše navíc schválila vláda v době, kdy jsme již nemohli ze zákona reagovat. Chceme dostát našemu slibu, který jsme při schvalování navýšení daně v červnu 2023 dali, a to že daň nebude v budoucích 5 letech vyšší než v roce 2024 a zároveň chceme reagovat na výrazné skokové navýšení daně ze strany státu. Proto nyní připravujeme změnu v podobě snížení daně z nemovitosti v rozsahu zhruba 10 - 20 % z částky zaplacené v roce 2024, v průměru tedy asi o 16 %,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec. 

Zastupitelstvu města Zlína bude předložena k projednání aktualizovaná obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která bude snižovat všechny místní koeficienty o 0,3. Průměrný místní koeficient ve Zlíně tak bude 2,3.

 „Původní úpravou koeficientů mělo dojít k navýšení ročních příjmů města z daně nemovitých věcí z původně vybíraných 56 milionů na částku 141 milionů. Po snížení místních koeficientů se sníží příjem města o více než 40 milionů korun. Díky konsolidačnímu balíčku přijde naopak ročně město Zlín na příjmové straně přibližně o 100 milionů korun ročně. Současně s ohledem na úpravy v daňové oblasti, zejména kvůli úpravám sazeb DPH, město Zlín vydá o přibližně 20 milionů více na výdajové straně, takže ve výsledku navýšení daně ze strany státu nepokrývá celý výpadek příjmů ze strany státu. Navrhované snížení tak jde čistě na vrub městského rozpočtu,“ upřesňuje náměstek primátora pro oblast financí Miroslav Chalánek.

 

Foto: Lukáš Králíček

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image