Městské organizace vytvořily energetické společenství. Ušetří na cenách energií
Profilovka
14. 06. 2024.

Zlín - Statutární město Zlín a osm jeho organizací a firem v čele s Teplem Zlín uzavřely smlouvu o strategické spolupráci při přípravě a založení Energetického společenství Zlín (ESZ). Cílem je zajistit členům cenové výhody pro nákup i prodej elektrické energie. V praxi to znamená sdílení elektrické energie z nově vybudovaných i stávajících fotovoltaických elektráren (FVE).„Pro členy společenství to může při nákupu energie znamenat reálné úspory 5 až 10 procent proti běžné sazbě. Zároveň mohou přebytečnou energii dodávat do veřejné ‚sítě‘,“ uvedl primátor Jiří Korec.

„Jde nám o sestavení a následné provozování dostatečně robustního společenství, které bude k dispozici FVE výrobnám ve Zlíně a okolí, a bude mít strukturu umožňující sdílení veškeré přetokové elektrické energie z těchto výroben, přičemž město může poskytnout odpovídající odběrový potenciál,“ doplnil vizi projektu náměstek primátora Miroslav Chalánek, který je za hospodaření s energiemi zodpovědný.

Součástí ESZ budou vybrané subjekty a jejich výrobny nebo odběrná místa ze skupiny statutárního města Zlína. „Konečným cílem je sdružovat i další elektroenergeticky aktivní subjekty v našem městě a efekty komunity tak postupně navyšovat,“ zdůraznil náměstek Chalánek. Projekt navazuje na rozvojovou strategii města Zlína a Tepla Zlín a. s. v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž střednědobým cílem je instalovat na městských budovách FVE o celkovém výkonu 2,9 MWp. Půjde o významnou změnu, neboť aktuálně je v projektové přípravě kolem třetiny tohoto výkonu.

Právě Teplo Zlín je koordinátorem pro založení ESZ a zároveň bude společností pověřenou jeho provozem a obchodním vedením. „Náklady spojené se založením ESZ a zavedením procesů sdílení elektrické energie budou částečně kryty z dotace, o níž chceme požádat do konce června letošního roku. Vlastní provoz pak bude hrazen z části výnosů vycházejících z rozdílu výkupní a prodejní ceny elektrické energie vyrobené a zároveň spotřebované v rámci společenství,“ uvedla koordinátorka projektu Drahoslava Smetanová, obchodní náměstkyně Tepla Zlín.

Po ověření podmínek provozu ve formátu zakládajících členů dojde k otevření spolku pro účast dalších subjektů, které nejsou součástí skupiny SMZ, jako např. Zlínského kraje nebo soukromých provozovatelů FVE. „Odhadujeme, že finanční přínos činnosti společenství v podobě úspor a výhodnějších výkupních cen přetoků se začne projevovat po zapojení výroben o celkovém výkonu kolem 2 MWp. Efektivita a výhodnost pro členy pak bude tím vyšší, čím větší výrobní výkon bude zapojen,“ potvrdil ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák.

 

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ ESZ

■ Teplo Zlín a. s.

■ Statutární město Zlín

■ Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

■ STEZA Zlín, spol. s r.o.

■ Technické služby Zlín, s.r.o.

■ Městské divadlo Zlín, p. o.

■ Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p. o.

■ Základní škola Zlín, Křiby 4788, p. o.

■ ZOO a zámek Zlín-Lešná, p. o.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image