Sběr vánočních stromků bude zahájen 9. ledna

Zlín – Sběr vánočních stromků zahájí Technické služby Zlín druhé lednové pondělí, tedy 9. ledna 2023.

Obyvatelé Zlína mohou odložit jehličnany, zbavené veškerých ozdob, vedle barevných nádob, určených pro sběr tříděných odpadů (hnízda s kontejnery na plasty, papír a sklo). Pracovníci technických služeb budou svoz stromků zajišťovat od 9. ledna 2023 do 7. února 2023. Z jejich strany zní doporučení: není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, jakkoli svazovat, balit a vkládat do jakýchkoliv kontejnerů. Rozhodně by se také vánoční jedle, smrky či borovice neměly povalovat v ulicích nebo na jiných veřejných plochách. Veškeré vánoční stromky budou odvezeny odděleně od jiného odpadu a dřevní hmota bude zpracována v kompostárně v areálu skládky Suchý Důl.

V minulém roce bylo svezeno 32,5 tuny dřevní hmoty. Náklady na tuto službu jsou pro rok 2023 odhadovány na 290 tisíc Kč. Odvíjet se budou od celkové hmotnosti svezených stromků.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image