Studenti představili výstavu, radní hledali možnosti spolupráce s Itálií
Profilovka
03. 05. 2024

Zlín – Studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati Zlín přivezli své umění do Itálie. Na prestižním italském festivalu Milan Design Week 2024 představili, spolu s dalšími zahraničními univerzitami, vybrané studentské práce prostřednictvím výstavy Identita. 

Slavnostního zahájení designové výstavy se zúčastnili i představitelé zlínské radnice radní Martina Hladíková, Jana Bazelová, Pavel Brada a vedoucí městského odboru kultury Eva Ryndová.

„Výstavu tvůrčí práce nadaných studentů ze Zlína u příležitosti prestižního festivalu designu v Miláně finančně podpořilo město Zlín. Účast na tomto festivalu je velký úspěch pro fakultu multimediálních komunikací, která už přes dvacet let formuje zlínské talenty, ale také výborná reprezentace našeho města v zahraničí,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Martina Hladíková, která má na starosti oblast školství a kultury.

Zlínská delegace v rámci návštěvy Milána obdržela pozvání nejenom na designový festival, ale také na diplomatickou půdu. Na Generálním konzulátu České Republiky se jí ujal zástupce generálního konzula Michal Bucháček. Na neformálním setkání s ním debatovali zástupci našeho města o možné pomoci při podpoře mladých firem zlínského kulturního a kreativního odvětví, společných aktivitách sportovních klubů či případném propojení s italskými firmami.

Zajímavý příklad z praxe poskytlo město Sesto San Giovanni. Toto partnerské město Zlína je součástí metropolitní oblasti Milána a připravuje velmi inspirativní projekt konverze bývalých slavných oceláren Falck do nově budované moderní smart čtvrti MilanoSesto Next City, na kterém spolupracují např. Renzo Piano a Norman Foster. Samotné město Miláno již realizuje projekt výstavby čtvrti MIND, tedy Milano Innovation District, kde na ploše 1100.000 m2 vzniká nový univerzitní kampus, sídla technologických firem, bydlení, technologický park, nemocnice atd.

„Rádi bychom použili některé modely přípravy této čtvrti při realizaci našeho projektu čtvrti Březnická a následně ve spolupráci se Zlínským krajem při zástavbě rozvojové plochy ve vlastnictví Zlínského kraje v Malenovicích. Město Miláno je velmi silné v oblasti kreativních průmyslů a v tomto vidíme podobnost se Zlínem a možnost čerpat z jejich zkušeností a poznatků. Tato návštěva a možné zahájení spolupráce i např. s Technologickým inovačním centrem Zlína byla velmi přínosná,“ doplnil náměstek primátora města pro oblast majetku a rozvojových ploch Zlína Pavel Brada.

Příslib pomoci ze strany konzulátu zazněl u podpory mezinárodní spolupráce při organizaci výměnných pobytů žáků nebo u zintezivnění vzájemných vztahů se zlínským partnerským městem Sesto San Giovanni. Pozitivně byla vnímána i možnost uspořádání koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů v hlavním městě Lombardie.

„Panu zástupci generálního konzula Michalu Bucháčkovi jsme nastínili plán výměnných pobytů našich žáků ze základní školy Komenského I do Itálie, kde se nyní vyučuje italština jako alternativa, tedy druhý cizí jazyk. Při realizaci plánu bychom uvítali ze začátku pomocnou ruku, která by se primárně týkala nasměrování na vhodné školy v Itálii. Od běžných výměnných pobytů do rodin bychom chtěli organizovat pobyty našich žáků v Itálii skupinově,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Výstava Identity: after Milano 2024 bude k vidění v rámci festivalu Zlin. Design Week 9. května v 17 hodin ve studiu Elements ve Zlíně.

 Foto: UTB FMK

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image